Publicaties prof. Chan Choenni

Hindostaanse contractarbeiders 1873-1920, Van India naar de plantages in Suriname

uitverkocht

Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973 – 2013

In juni 2013 was het 140 jaar geleden dat de eerste Hindostaanse contractarbeiders in Suriname aankwamen. In 2013 was het ook 40 jaar geleden dat de massale emigratie van Hindostanen naar Nederland begon. Zij vormen nu 1 procent (175.000) van de Nederlandse en bijna de helft van de bevolking in Nederland. In deze studie onderzoekt Chan Choenni hoe de integratie van de Hindostanen in Nederland is verlopen.
Bestel hier het boek.

Hindoeïsme in humanistisch perspectief

Het Hindoeïsme is een ingewikkelde en veelomvattende religie. Bovendien is het Hindoeïsme ook een levensbeschouwing èn een levenswijze. Daarnaast omvat het Hindoeïsme niet alleen religieuze maar ook bepaalde culturele praktijken die gedurende een periode van meer dan 3.000 jaar zijn ontwikkeld, aangepast en vernieuwd. Het is dus niet eenvoudig om in één lezing het Hindoeïsme in zijn geheel uit te leggen. Deze lezing is dan ook slechts een beknopte inleiding en in bepaalde opzichten selectief.
Download hier het artikel.

De urgentie van oral history in de Surinaamse geschiedschrijving

In de geschiedschrijving over het nabije verleden van Suriname en in het bijzonder de twintigste eeuw zijn enkele opvallende leemten te signaleren1.
Ten eerste is in de Surinaamse geschiedschrijving de periode na de slavernij en in het bijzonder de geschiedenis van de vrijgemaakte tot slaaf gemaakten en hun nazaten nauwelijks op samenhangende wijze onderzocht en te boek gesteld.
Download hier het artikel.

Witte plekken in de geschiedschrijving van Hindostanen in Suriname

In dit artikel schetsen wij in vogelvlucht de ontwikkelingen tussen 1945-2010 en geven de leemten aan in de geschiedschrijving van de Hindostanen in Suriname. Vervolgens behandelen wij de perspectieven die nodig zijn voor adequate etnische studies. Daarna staan wij stil bij de rol die de zogeheten diaspora-onderzoekers kunnen spelen. Indiase diaspora-onderzoekers kunnen in het bijzonder met betrekking tot Hindostanen een belangrijke rol spelen.
Download hier de paper.

‘Happy in Holland’: The Hindostani Elders in The Netherlands

In western European countries the population is ageing. This greying population encounters some socio-economic, health, physiological, and psychological problems. Although some western European countries like The Netherlands are welfare states, elders face some problems like loneliness. A small proportion of the population of these western European countries belongs to ethnic minorities or migrants.
Download here.

Sri Lanka in the Netherlands

The relations between Sri Lanka and The Netherlands dates back more than 400 years. On the 30th of May 1602 Admiral Joris van Spilbergen became the first Dutchman to set foot ashore in the neighbourhood of Batticaloa. From there he undertook a journey to Kandy, where he met the Ceylonese King Wimala Dharma Suriya.
Download here.

Sarnami Hindostani 1920 – 1960

Een wetenschappelijke studie over de identiteit en gemeenschapsvorming van de Hindoestaanse bevolkingsgroep van Suriname die kort na de opheffing van de slavernij (1863) in India onder nogal merkwaardige omstandigheden werd geworven als contractarbeiders. Dit omvangrijke werk bestaat uit twee delen waarvan dit eerste deel is toegespitst op de inburgering in Suriname en wat er mee samenhangt.
Uitverkocht en niet als download beschikbaar.

Oratie: Integratie Hindostani Stijl

In zijn oratie stelt Chan Choenni dat er sprake is van een bijzondere vorm van integratie bij Hindostanen.
Download hier de oratie.
Download here for the English version.

The South Asian Diaspora

Chapter 7: From Bharat to Sri Ram Desh
The emigration of Indian indentured labourers to Suriname.

Download here.

Vorig artikelBiography of Sat Maharaj
Volgend artikelSociability networks of migrant youngsters: The case of Dutch Hindustanis