Over ons

De Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh heeft als doel het bevorderen van onderwijs in en onderzoek naar de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap in Nederland, Suriname, India en daarbuiten. Dit doel wordt nagestreefd door het instellen van een bijzondere leerstoel en door het vergroten, verspreiden en delen van op deze wijze vergaarde kennis en informatie.

De Stichting stimuleert en bevordert samenwerking tussen nationale- en internationale initiatieven op dit gebied. De leerstoel ambieert met haar werk witte plekken in de Vaderlandse geschiedenis in te vullen.

Het College van Bestuur van de Vrij Universiteit heeft de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh op 30 september 2009 bevoegd verklaard tot het vestigen van de bijzondere leerstoel Diaspora Leerstoel Lalla Rookh voor Hindostaanse Migratie ter bestudering van de geschiedenis en cultuur van de Surinaams-Hindostaanse Migratie in de bredere context van de Indiase diaspora. De Lalla Rookh leerstoel streeft haar doelstellingen na door:

• Het (laten) verrichten van studies en onderzoeken
• Het werven van promovendi
• Het verzorgen van onderwijs en
• Het verspreiden van kennis om maatschappelijke draagvlak en uitstraling te creëren. 
• Het bevorderen van samenwerking met en tussen relevante onderzoekers, instituten en maatschappelijke organisaties

De Lalla Rookh leerstoel werkt samen met onderzoekers van de Anton de Kom Universiteit Suriname en het GP Pant Institute in Allahabad, verschillende andere universiteiten en instituten in Nederland, het Migratie Museum Den Haag en het Haags Historisch Museum.