Publicaties in het Nederlands door Prof. Ruben Gowricharn

1. Gowricharn, R.S. (2017) Onbeschreven Erfgoed. Perspectieven op de SurinaamsHindostaanse cultuur. Volendam: LM Publishers (2017)

2. Gowricharn, R.S. (2017) Glocalisering in de Indiase diaspora. Over de bindende kracht van culturele markten (Oratie, 26 februari, 2016). Zeist: SLLR.

3. Ruben Gowricharn, Dirk Willem Postma en Sandra Trienekens (red) (2012) Geleefd Burgerschap. Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit. Utrecht: De Graaf.

4. Gowricharn, R.S. (Red) (2010) Ontwikkelingssamenwerking en Integratie. Assen: Van Gorcum.

5. Gowricharn, R.S. (2008) Enkele beperkingen van Consociational Democracy. Paramaribo: Stichting Jamu Lezing.

6. Gowricharn, R.S. (ed) (2006) Falende instituties. Negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving. Utrecht: De Graaff/Forum.

7. Gowricharn, R.S. en R. Nolen (2004) Hbo en academische opleidingen niet-christelijke theologie. Utrecht: Forum.

8. Gowricharn, R.S. en R. Nolen (2003) Inburgering. Mensen, organisatie en lokaal beleid.Antwerpen/Apeldoorn: Maklu Uitgevers.

9. Gowricharn, R.S. (2002) Het omstreden Paradijs. Over multiculturaliteit en sociale cohesive. Utrecht: Forum.

10. Gowricharn, R.S. (2002) De Januskop van transnationaal burgerschap. Surinaamse ervaringen. Utrecht: Forum.

11. Gowricharn, R.S. en January Willem Duyvendak (2002) Etnische Jeugdigen: op koers of op drift? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

12. Gowricharn, R.S. (2001) In- en uitsluiting in Nederland. Een overzicht van empirische bevindingen. Den Haag:WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

13. Gowricharn, R.S. (2000) Andere gedachten… Over de multiculturele samenleving. Leende/Utrecht: Damon/Forum.

14. Gowricharn, R.S. (2000) Thuis zijn in de kunst. Utrecht: Forum.

15. Gowricharn, R.S. (2000) De grenzen van de polder. Over de armoede van allochtonen in Nederland.Utrecht: Forum.

16. Gowricharn, R.S. (1998) Hollandse Contrasten: essays over de keerzijde van sociale integratie. Apeldoorn/Utrecht: Garant/Forum.

17. Gowricharn, R.S. (1997) Economie en allochtonen. special issue Migrantenstudies, nr. 4.

18. Gowricharn, R.S. en S. Saharso (1997) Islam in Nederland, special issues Migrantenstudies, nr. 2.

19. Gowricharn, R.S. (1993) Binnen de grenzen: immigratie, etniciteit en integratie in Nederland. Utrecht: De Tijdstroom.

20. Gowricharn, R.S. (1992) Tegen beter weten in: een kritiek op de economie en sociologie van de ‘onderklasse’ . Leuven: Garant uitgevers.

21. Gowricharn, R.S. (1990) Economische transformatie en de staat: over agrarische modernisering en economische ontwikkeling in Suriname. Den Haag: Ruward.

22. Gowricharn, R.S. (1987) Migranten en het arbeidsvraagstuk in Rotterdam. Rotterdam: Stichting Krosbe.

23. Gowricharn, R.S. (1985) Etnisch ondernemerschap, werkgelegenheid en economische politiek: over paupers en kleine bazen. Rotterdam: Stichting Krosbe.