De leerstoelhouder

Ruben GowricharnRuben Gowricharn is sinds 1 november 2015 de nieuwe bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De benoeming is voor een periode van vijf jaar. De bijzondere leerstoel is door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh gevestigd aan de faculteit Geesteswetenschappen van de VU.

Gowricharn was tot 1 september 2017 tevens hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg. Aan de VU volgt hij prof. dr. Chan Choenni op, de eerste bijzondere hoogleraar op de Lalla Rookh leerstoel van 2010-2015.

Verbreding
Prof. dr. Gowricharn zal de leeropdracht de komende vijf jaar verbreden naar de eigentijdse en sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische positie van de Hindostaanse gemeenschap in Nederland, Suriname en andere landen waar deze groep zich na de migratie als contractarbeiders heeft gevestigd en geworteld.

De Hindostaanse migratie werd de afgelopen vijf jaar bestudeerd in de context van de Indiase diaspora. Vanuit het voormalige Hindostan (Brits-Indië) zijn naar schatting 30 miljoen mensen in verschillende delen van de wereld terecht gekomen, onder meer in Suriname. De helft van de Surinaamse bevolking in Nederland is van Hindostaanse komaf (160.000) en in Suriname vormen ze de grootste bevolkingsgroep (135.000).

Brede ervaring
Prof. dr. Ruben Gowricharn is geboren in Suriname. In Nederland studeerde hij sociologie en economie, waarna hij een succesvolle wetenschappelijke carrière opbouwde met vele (internationale) publicaties en lezingen op het gebied van de multiculturele samenleving, ontwikkeling van identiteit van verschillende bevolkingsgroepen, vraagstukken van ontwikkelingslanden en sociale cohesie. Hij was de eerste bijzonder hoogleraar multiculturele samenleving op de toenmalige Verwey-Jonker-leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2007 bekleedt hij de leerstoel Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan dezelfde universiteit. Gowricharn is ook oprichter en bestuurder van de Promotiekamer, die zich richt op het opleiden van intellectueel kader dat kan bijdragen aan capaciteitsopbouw van gemeenschappen en organisaties.

Ambities
Voorzitter Rajendre Khargi van de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh ziet de benoeming van prof. dr. Gowricharn als een logische volgende stap. “De achtergrond en expertise van professor Gowricharn passen in de ambitie van de leerstoel om studies naar positie en impact van de doelgroep verder te verdiepen”.

Prof. dr. Michel ter Hark, decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit: “De faculteit is erg blij met de benoeming van prof. Ruben Gowricharn. We zetten hiermee een vruchtbare samenwerking voort met de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh, en verwachten juist binnen de VU veel belangstelling voor het onderwijs van prof. Gowricharn”.

Download hier het volledige CV van Prof. dr. Ruben Gowricharn