Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan 2015 – 2020

Op 1 november 2015 stemde het College van Bestuur van de VU in met het verlengen van de bijzondere leerstoel Hindostaanse Diaspora Studies voor een tweede termijn van vijf jaar. In deze tweede periode zal er een sterker accent worden gelegd op het verder verdiepen van de academische- en maatschappelijke ambities. Het beleidsplan 2015-2020 van de Diaspora Leerstoel Lalla Rookh is vastgelegd in het structuurrapport dat de basis vormt voor deze periode en de instelling van de leerstoel aan de VU in Amsterdam.

Het beleidsplan 2015-2020 is hier te downloaden.


Jaarrekening

2016
De nieuw benoemde hoogleraar, Prof. Ruben Gowricharn hield op 26 februari 2016 zijn oratie in de Aula van de VU. De oratie, getiteld Glocalisering in de Indiase diaspora, Over de bindende kracht van culturele markten, werd bezocht door circa 300 personen uit het Lalla Rookh netwerk. Gedurende het jaar werd een groot deel van zijn tijd besteed aan het voorbereiden en vorm geven aan een grote internationale conferentie over Indiase diaspora studies voor 2017. De ambitie van de conferentie getiteld Challenging Perspectives on Indian Diaspora Studies is om dit keer niet alleen historische aspecten van Indiase diaspora te belichten, maar vooral de economische- en sociaal-maatschappelijke impact van deze diaspora op ontvangende samenlevingen te behandelen. Voor deze conferentie zou niet alleen met de VU, maar vooral met de gemeente Den Haag en het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag worden samengewerkt.

Download hier de jaarrekening 2016

2015
In 2015 lag de focus op onderzoek ten behoeve van de grote publicatie over de werving van contract arbeiders uit Brits Indië en de worteling van de Hindostaanse migratie in Suriname. De publicatie van dit boek “Hindostaanse Contractarbeiders 1873-1920, van India naar de plantages in Suriname” is in juni 2016 gepresenteerd in Den Haag. In het onderwijs werden modules verzorgd over de Aziatische diaspora en in het bijzonder de Indiase c.q. Hindostaanse diaspora aan de Universiteit van Leiden in het kader van de interuniversitaire cursus Caraïbistiek.

Download hier de jaarrekening 2015

2014
In 2014 is er vooral gewerkt aan onderwijs en onderzoek. De belangrijkste activiteit van de leerstoelhouder was de samenstelling en presentatie van de studie Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973-2013 (454 pagina’s. De succesvolle presentatie daarvan vond plaats in september 2014 voor een breed publiek. Daarnaast werd er vooral gewerkt aan de invulling voor een tweede termijn van vijf jaar voor de bijzondere leerstoel aan de VU. Eind november 2014 werd de aanvraag gedaan. Inmiddels is deze aanvraag goedgkeurd per 26 maart 2015.

Download hier de jaarrekening 2014

 


Jaarverslagen

Jaarverslag 2015-2016

De nieuwe leerstoelhouder werd per 1 november 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar tot 1 november 2020. In de maanden november en december 2015 is de nieuwe leerstoelhouder, Ruben Gowricharn, ingewerkt in het werk en achtergronden van de stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh, in de activiteiten van de faculteit Geesteswetenschappen en de vakgroep waar de leerstoel onder valt. In het jaar 2016 is daadwerkelijk begonnen met verschillende activiteiten. Onderwijs werd in 2016 wel ingepland, maar wegens gebrek aan belangstelling niet meer uitgevoerd op de beoogde wijze. In overleg met collega’s wordt een andere aanpak bekeken.

Gedurende het jaar 2016 werden ook de voorbereidingen getroffen voor de grote internationale conferentie die de leerstoel in 2017 zal organiseren. Deze conferentie zal zich vooral richten op de impact van Indiase diaspora’s op de ontvangende samenlevingen. Onderzoekers werden uitgedaagd te komen met ‘Challenging Perspectives on the Indian Diaspora’.

Download hier het complete verslag over de periode 2015-2016 van de leerstoel.


Beloningsbeleid 
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vacatiegelden of een vergoeding voor hun bestuurstaken.