De eerste Leerstoelhouder Prof. Chan Choenni (2010 -2015)

Prof. dr. C.E.S. (Chan) Choenni (Paramaribo, 1953) was van 1 september 2010 tot 1 per 1 september 2015 de eerste bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Chan Choenni onderzoekt en beschreef de geschiedenis en betekenis van de Hindostaanse migratie van India naar Suriname en naar Nederland. Tevens richtte hij zijn aandacht op actuele ontwikkelingen in de zogenoemde driehoek Nederland-Suriname-India en in breder verband de Indiase diaspora.

Vanuit het toenmalige Hindostan (Brits-Indië) zijn een paar miljoen mensen door contractarbeid en migratie in verschillende delen van de wereld terecht gekomen. De eerste Hindostanen kwamen in 1873 naar Suriname met het schip Lalla Rookh. Bijna helft van de Surinaamse bevolking in Nederland is van Hindostaanse afkomst (175.000 in 2013) en vormt dus ook de grootste bevolkingsgroep onder de Surinamers; ook in Suriname vormen de Hindostanen de grootste bevolkingsgroep (148.000 in 2012).

In deze videoclip van Suryamedia kijkt Chan Choenni terug op zijn hoogleraarschap

Specialismen
• Hindostaanse migratie in historisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief
• Integratie Hindostani Stijl
• Participatie van etnische minderheden, met in het bijzonder Hindostanen en Indiërs, in de Nederlandse samenleving in vergelijking tot andere Westerse en niet-Westerse samenlevingen
• Migratie, Integratie en Identiteit
• Integratiebeleid/minderhedenbeleid
• Indiase Diaspora

Onderwijs
• Migratie, Integratie en Identiteit: de Hindostaanse casus
• Hindostaanse migratiegeschiedenis
• Hindostaanse geschiedenis
• Aziatische migratie diaspora, in het bijzonder Indiase i.c. Hindostaanse diaspora

Onderzoek
• Maatschappelijke positie van Hindostanen in Nederland1973-2013
• Migratie van India naar Suriname en de Hindostaanse Contractarbeiders 1873-1920
• Inpassing en integratie van Hindostanen in Nederland, in het bijzonder de jongeren en de rol van Bollywood
• Geschiedenis van Hindostanen in Suriname 1960-2010
• Integratiestijlen in de Indiase diaspora
Afgerond onderzoek
• Onderzoek bevolkingscijfers Hindostanen in Nederland in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
• Integratie Hindostani Stijl: de integratie van Hindostanen in Suriname en in Nederland.
• Sri Lankans in the Netherlands.
• Onderzoek naar worteling, identiteit en gemeenschapsvorming van Hindostanen in Suriname 1920-1960.
• Onderzoek migratie van India naar Suriname en Hindostaanse contractarbeiders 1873-1920.
Belangrijke Publicaties:
(1984) Choenni, Chandersen, Elderly migrants/the Surinamese, in: Aging 1984, nr3,NFB, The Hague.
(1995) C.E.S. Choenni & A. Cain: The intensification of racism on the Dutch labour market; the case of the Netherlands in: J. Lucassen (ed.), Racism and the Labourmarket, Lang, Bern.
(1995), Choenni, Chandersen, Kleur in de Krijgsmacht, proefschrift, Utrecht: ISOR.
(2001) Choenni, C.E.S., Development of central government policy for ethnic minorities; the case of the Netherlands 1975 2000, paper presented for First Chamber (Senate) commission, The Hague.
(2001) Choenni, C.E.S., Hindu youngers in the Netherlands, paper presented in October 2002, Hindu conference UWI, Trinidad, in Hinduism Today January/February/March2002.
(2002) Choenni, C.E.S., Sarnami Hindustani in the Netherlands, brochure voor BPD-conferentie in New Delhi 2003, Federatie Eekta, Den Haag.
(2004) Choenni, C.E.S., Central government policy for ethnic minorities, the case of the Netherlands, in: Somaroo B., Port of Spain.
(2005) Choenni, Chan & Choenni, Sunil, Surinamese women in managerial positions in Netherlands, in: Effective Executive, October 2005, ICFAI University, Hyderabad, India
(2005) Choenni, Chan, Cultural identity and political development, the Indians of Suriname, in: John La Guerre and Ann Marie Bissessar, eds. Calcutta to Caroni and the Indian diaspora. St. Augustine, Trinidad; School of Continuing Studies Press, 2005.
(2006) Choenni, C.E.S., Between Bidesia, Bollywood and Bakra Culture, the identity of Hindustani youngsters in the Netherlands, Bidesiaseries1, India, Allahabad.
(2006) Choenni, C.E.S. & Gowricharn, R. , The Netherlands, in; Encyclopedia of Indian Diaspora (ed. V.Lal), Singapore.
(2008) Choenni, Chan, From Bharat to Sriram desh, in: Peter Reeves & Rajesh Rai (eds.) Transnational networks and changing identities in the South Asian Diaspora, Routledge, University of Singapore.
(2011) Choenni, Chan, Integratie Hindostani Stijl; over migration, geschiedenis en diaspora van Hindostanen, Amsterdam: Vrije Universiteit.
(2011) Choenni, Chan, Integration Hindustani Style; on migration, history and diaspora of Hindustanis, Amsterdam: Free University.
(2012) Choenni Chan, Sri Lankans in the Netherlands, in: Encyclopedia of Sri Lankan Diaspora (ed. P. Reeves), Singapore.
(2012) Choenni , Gharietje & Chan. E.S. Choenni, Sarnami Hindostani 1920-1960, KIT publishers, Amsterdam.
(2013) Choenni, Chan E.S., Surinaamse geschiedschrijving en de urgentie van oral history, in: Verkenningen in de historiografie van Suriname, Anton de Kom Universiteit van Suriname.
(2013) Choenni, Chan E.S., Witte plekken in de Hindostaanse geschiedschrijving, in: Verkenningen in de historiografie van Suriname, Anton de Kom Universiteit van Suriname.
(2013) Choenni, Chan E.S., ‘Happy in Holland’: The Hindostani Elders in The Netherlands, in: Sociological Bulletin, Indian Sociological Bulletin, april 2013.
(2014) Choenni, Chan E..S., Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973-2013, LM publishers, Arnhem.
(2016) Choenni, Chan E.S., Hindostaanse contractarbeiders 1873-1920, Van India naar de plantages in Suriname, LM Publishers, Volendam.
Choenni, Chan E.S., Integration Styles in the Indentured Indian Diaspora (forthcoming).

(zie verder Google -> Choenni en de collectie van bibliotheek KITLV/Universiteit Leiden)

Huidige nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Tympaan (kennisinstituut voor samenlevingsvraagstukken in Zuid Holland)
• Lid Raad van Toezicht Sirius (Openbaar Onderwijs Amsterdam Zuidoost)
• Lid Demogratie platform Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Terugblik - interview Suryamedia.nl

Publicaties tijdens zijn hoogleraarschap.