Opzet workshop schrijven

Dank voor je belangstelling voor de workshop Schrijven. Hier vind je meer informatie over de planning voor de workshop onder leiding van prof. Ruben Gowricharn.

Intussen heeft zich een voldoende aantal belangstellenden opgegeven waardoor het mogelijk is te starten. De groep bestaat uit veertien personen, zowel in Nederland als Suriname.

Er zijn in totaal vier bijeenkomsten ingepland op de volgende data.
• Vrijdag 15 juni, start 19.00 uur in Nederland (vrijdag 6 juli in Suriname)
• Zaterdag 25 augustus, start 19.00 uur
• Zaterdag 29 september, start 11.00
• Zaterdag 27 oktober, start 11.00

De bijeenkomsten zijn steeds in Den Haag. De definitieve locatie wordt nog nader bekend gemaakt.

Hieronder vind je de opzet van de workshops en de daarbij behorende tijdslijn. De Surinaamse deelnemers participeren online aan de workshops, behalve de eerste die in juni in Suriname wordt gehouden.


Opzet workshop schrijven

De workshop telt vier bijeenkomsten.

1. Thema’s verdelen, 15 juni Nederland en 6 juli Suriname
a. Kennismaken, schrijfvaardigheid inventariseren
b. Thema’s koppelen aan auteurs
c. Typen teksten
d. Hulpbronnen (literatuur, websites, personen, meelezers)
e. Kenmerken van gewenste teksten bespreken
f. Bronnen: literatuur, personen, foto’s, films, radio
g. Argumentatiemap oefenen

2. Synopsis hoofdstukken bespreken 25 augustus
a. Grote lijn van het verhaal presenteren
b. Gestructureerde abstract bespreken
c. Omvang en structuur van gewenste teksten
d. Beschikbare bronnen beoordelen
e. Knelpunten bespreken

3. Eerste versie artikel bespreken, 29 september
a. Inhoud
b. Presentatie
c. Taal
d. Illustratiemateriaal

4. Gereviseerde versie artikel bespreken, 27 oktober.
a. Referenten aanwijzen
b. Feed back accepteren en verwerken
c. Afspraken redigeren en finaliseren

5. Inlevering finale teksten, 1 december

6. Eindredactie, januari-februari 2019

7. Publicatie, maart/april 2019

ONDERWERPEN

1. Inleiding: functies van etnische media
2. Hindostaanse Radio (2 x) (in Suriname en Nederland)
3. Hindostaanse Televisie (2 x) (idem)
4. Kranten/weekbladen (1 x)
5. Hindostaanse websites (1 x)
6. Suriname en Suriname in Hindostaanse media (1 x)
7. De OHM ( 1 x)
8. Het publiek in de media (2 x?)

Aandachtspunten: specificatie naar regio, godsdienst (Hindoe/Moslim), personen die hun stempel op de ontwikkelingen hebben gedrukt, context, historiciteit en alles wat het tot het onbeschreven erfgoed gerekend kan worden.


Een paar praktische punten:

  1. Voor deze workshop heeft prof Gowricharn het thema Etnische Media gekozen en suggesties gedaan voor mogelijke onderwerpen. We nodigen jullie uit vast na te denken over die onderwerpen en ook nieuwe of andere alternatieven.
  2. Denk over de onderwerpen na en hoe je er met passie over kan vertellen vanuit de invalshoek Onbeschreven Erfgoed.
  3. Het traject moet uiteindelijk leiden tot een publicatie in april 2019. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat het tijdpad gedisciplineerd wordt gevolgd.
  4. Schrijven betekent research doen! Het betekent dat je dus ook rekening moet houden met tijd en moeite om witte plekken in een verhaal in te vullen door eventuele interviews of literatuur studie.
  5. De kosten voor de workshop in Nederland bedragen € 95,- per persoon. We verzoeken je dit bedrag voor 1 juni 2018 over te maken op ABN Amro rekening nummer NL91ABNA0524450374 t.n.v. Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh. Voor deelnemers in Suriname is het tarief SRD 95,- dat contant kan worden voldaan.

Tot slot, mocht je nog andere personen in je netwerk kennen die deze workshop willen volgen, dan kunnen zij zich tot 1 juni nog opgeven door een bericht te sturen naar leerstoel@lallarookh.nl

We kijken er naar uit je op de eerste bijeenkomst te mogen begroeten en hopen dat we er samen een mooie publicatie van maken.

Mede namens prof Gowricharn,

Rajendre Khargi
voorzitter