‘Terugkeer in de boezem van de Staat’

Mr. dr. Carlo Jadnanansing ontvangt het ere-doctoraat | 10 april 2019

Met het uitspreken van de rede Terugkeer in de boezem van de Staat aanvaarde de bekende jurist en notaris Carlo Jadnanansing op woensdag 10 april in Paramaribo het eredoctoraat dat hem werd toegekend door de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

In zijn rede behandelde hij acht verschillende mogelijkheden die wet- en regelgeving de overheid biedt om gronden te onteigenen en terug te brengen als domeingronden.

Concluderende kan gesteld worden dat in het voorgaande belangrijke instrumenten voor de Staat zijn aangeleverd om een effectiever en doelmatiger grondbeleid te voeren. Hierbij moeten de belangen van de burger wel in de gaten gehouden worden. Rechtsbescherming van de burger tegen eventuele handelingen in strijd met beginselen van behoorlijk bestuur vanwege de Staat, is één van de pijlers van een democratische rechtsstaat waartoe Suriname gelukkig nog gerekend kan worden.

De volledige rede van Mr. dr. C.R. Jadnanansing is hier te downloaden.

Vorig artikelCoolies of the Empire: book review
Volgend artikelUit de klei getrokken!