Sharda Nandram hoogleraar Hindoe-spiritualiteit en samenleving aan de VU

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft Sharda Nandram (universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit) per 1 mei 2019 benoemd tot (deeltijds) hoogleraar Hindoe-Spiritualiteit en Samenleving aan de Faculteit Religie en Theologie.

Professor Nandram houdt op donderdag 21 november om 15:45 haar inaugurale rede:

Integrative Spirituality in the fourth Industrial Revolution;
from how we do things to why we exist.

U wordt uitgenodigd om de inaugurale lezing bij te wonen. Voor opgave registreert u zich
via de volgende link: //bit.ly/vu-sharda

Levensbeschouwing
De leerstoel is een van de levensbeschouwelijke leerstoelen in het kader van de ambtsopleidingen die de faculteit verzorgt voor een tiental geloofsgemeenschappen. In nauw overleg met de Hindoeraad Nederland zal de leerstoel gericht zijn op de vraag hoe hindoeïstische spiritualiteit kan functioneren in verschillende domeinen in de samenleving, waaronder bijvoorbeeld leiderschap, management en geestelijke verzorging. De wijsheid van de hindoeïstische traditie wordt immers binnen de geloofsgemeenschap vooral gezien als een inclusieve, integratieve en omvattende levensfilosofie die vooral in concrete praktijken gestalte moet krijgen.

Wat mensen drijft
Nandram: “Met name in een tijdperk waar technologie ons handelen lijkt te domineren, waar veranderingen in snel tempo plaats vinden, waar mensen onzekerheid en complexiteit ervaren en wereldbeelden van mensen regelmatig met elkaar conflicteren, is de vraag wat drijft mensen ten diepste, van wezenlijk belang. Deze vraag kan mensen verbinden en inspireren tot samenwerking ongeacht hun levensbeschouwing. Met deze leerstoel wil ik bijdragen aan kennis en inzichten hierover en werken aan de verdere ontwikkeling van een integratieve benadering voor economische en maatschappelijke vraagstukken waarbij de mens centraal staat, gevoed door een van de oudste levensbeschouwingen ter wereld.”
 
Decaan Ruard Ganzevoort is blij met de benoeming: “Sharda Nandram belichaamt een kijken naar religie en spiritualiteit niet als een apart domein maar als iets wat integraal bij het leven en de samenleving hoort. Daarmee kan ze een uitstekende bijdrage leveren aan het gesprek tussen wetenschappelijke disciplines en tussen wetenschap en samenleving.”

Volgens voorzitter Usha Doekhie van de Hindoeraad Nederland is Sharda Nandram door haar levensloop en werk bij uitstek geschikt om verbindingen te leggen tussen de hindoegemeenschappen in Nederland, Suriname en India en tussen Hindoeïstische waarden en de samenleving. “Deze leerstoel op de VU zal onder leiding van Nandram tot nieuwe aandachtsgebieden leiden en een groot publiek kunnen bereiken. HRN kijkt daarom uit naar een zeer vruchtbare samenwerking met de nieuw benoemde hoogleraar en met de VU.”

Over Sharda Nandram
Sharda Nandram (4 mei 1966) is en blijft werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit binnen het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship waar ze de aandacht voor spiritualiteit verbindt met  ondernemerschap. Ze werd doctorandus zowel in de psychologie als economie en promoveerde op een onderzoek naar de rol van vakbondskaderleden in Nederland binnen de vakgroep  sociale psychologie aan de VU. In de leerstoel wil ze de spirituele lijn verder verdiepen.

Lees hier een interview met professor Sharda Nandram op de website Hindorama

Lees hier een interview met professor Sharda Nandram in Dagblad Trouw over Hindoeïsme en Spiritualiteit

VIAVU | Faculteit Religie en Theologie
Vorig artikelTweede druk Sarnámi Taalgids
Volgend artikelOratie prof. dr. Sharda Nandram