Oratie prof. dr. Ruben Gowricharn

Glocalisering in de Indiase Diaspora

“Hoewel ‘diaspora’ een gangbaar begrip is om te verwijzen naar global communities, is het conceptueel geen zuivere aanduiding. Diaspora verwijst naar de verspreiding van een volk, wat helderder tot uitdrukking komt in het Engelse woord ‘dispersion’. In de term klonk oorspronkelijk vooral een ondertoon door van het rampzalige uiteenvallen van een volk, maar ondertussen is de betekenis opgerekt tot de duiding van allerlei vormen van vrijwillige en onvrijwillige migratie.

Vanzelfsprekend

Diaspora gemeenschappen zijn door die betekenisverruiming geen zeldzaamheid meer, maar een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. Binnen die diaspora verliest een deel het contact met het thuisland, een andere deel assimileert en sommige segmenten blijven verbonden met het land van oorsprong. Na verloop van tijd worden steeds vaker leden van andere etnische groepen erbij betrokken, bijvoorbeeld via gemengde huwelijken of via voedsel, muziek, mode, toerisme.

Culturele markten

Mijn verhandeling is primair gebaseerd op een case study van Nederlandse Hindostanen, maar ik verwijs ook naar andere diasporagemeenschappen. Ik laat zien dat ondanks hun verscheidenheid de Indiase diasporagemeenschappen via culturele markten zijn geïntegreerd tot een global community. Die culturele markt bestaat bij gratie van een gedeelde broncultuur waar elke diasporagemeenschap andere elementen uit selecteert om haar specifieke identiteit tot uitdrukking te brengen. Ik illustreer deze marktwerking aan de hand van Bollywood en het diaspora-toerisme van Nederlandse Hindostanen en besluit met de vraag of deze conclusies gegeneraliseerd kunnen worden naar andere etnische diaspora gemeenschappen.”
Prof. dr. Ruben Gowricharn

Lees hier de volledige oratieGlocalisering Indian diaspora

Klik hier voor de rede van prof. Louk de la Rive Box bij toga-overdracht van prof. dr. Van Lier aan prof. dr. Gowricharn.
Klik hier voor de reactie van Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis, voorzitter curatorium Diasporaleerstoel Hindostaanse migratie Lalla Rookh.

Bekijk via deze link de foto’s van de toga-overdracht. De foto’s zijn gemaakt door Hans Lachman en Waldo Koendjbiharie.

Vorig artikelOverdracht Toga prof. dr. Van Lier
Volgend artikelGeslaagde Lalla Rookh Immigratieviering 2016