Levendig debat: Natievorming in Suriname

foto R.Khargi

Zondag 18 november vond in het Migratie Museum in Den Haag een druk bezocht debat plaats over het thema: Natievorming in Suriname, mythe of werkelijkheid. Dit naar aanleiding van de herdruk van twee door Lalla Rookh uitgegeven historische boeken van prof. dr. Chan Choenni en een nieuwe publicatie van historicus dr. Hans Ramsoedh met als onderwerp vreedzame co-existentie in Suriname.

Drie inleiders belichtten het thema vanuit verschillende perspectieven.
Prof. dr. Gowricharn begon met een mini-college over de geschiedenis en definitie van natievorming. Wat is natievorming? Wat is een natie? En is natievorming wenselijk in relatie tot de Republiek Suriname? Dergelijke vraagstukken werden uitvoerig door prof. Dr. Gowricharn bediscussieerd.

Essayist en Bouterse-criticus Theo Parra hield een gepassioneerd betoog over de rechtsorde en ontwikkelingsniveau in het huidige Suriname. Een natie zonder morele normen en waarden zoals democratie en rechtstaat, is geen natie. “Suriname laat een mooie kans aan zich voorbijgaan, door niet de banden aan te halen met Nederland”, aldus Theo Parra pseudoniem van Henry Does.

Historicus Hans Ramsoedh kwam met een uiteenzetting over de co-existentie van de verscheidene bevolkingsgroepen in Suriname; Creolen, Hindostanen, Hakka-Chinezen, Javanen en Indianen. Natievorming zo betoogde hij is een Suriname ‘pragmatisch’ zijn in de wijze van samenleven met elkaar.

Het debat dat volgde openbaarde de verschillende visies en opinies omtrent natievorming, de rechtsorde en vreedzame-co-existentie in Suriname. Tot slot werd naar aanleiding van de uitspraken van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Stef Blok, nagedacht over de kwestie; ‘Is Suriname een gefaalde staat?’

Kortom een enerverende bijeenkomst waarin interessante inzichten werden gedeeld.
Dayant Ramkalup 2018

Vorig artikelColumn | Suriname: ver en dichtbij
Volgend artikelSarnámi Sanskirti