Divali

Door de redactie van Suryamedia

Divali is een belangrijk religieus feest van de Hindus. Dit feest wordt overal op de wereld elk jaar gevierd door Hindus van diverse stromingen. Het is ook het feest van het Licht, van de overwinning van het Goede op het Kwade, van het Licht op de Duisternis.

Divali is afgeleid van het Sanskriet woord Dipavali en betekent ‘een rij van lampjes’. Kenmerkend voor dit feest is dat een ieder na zonsondergang in en rondom zijn huis kleine olielampjes (diya’s) plaatst. Divali valt in de Hindu maand Kartik (half oktober/november) en wel op de vooravond van de nieuwe maan (Amavasya).

Ieder jaar vieren Hindus over de hele wereld in oktober of november, afhankelijk van wanneer een nieuwe maan komt, het Divali- of lichtfeest. Divali staat voor de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, van wijsheid op onwetendheid en van de waarheid op onwaarheid.

Kenmerkend voor Divali is het aansteken van diya’s. Dit zijn kleine ronde potjes van gebakken klei, waarin een lont van gedraaide watten zit, die gedrenkt is in ghee (geklaarde boter). Bij het vallen van de avond brengen Hindus een klein vuuroffer, zij offeren prasad (zoete spijs) en de diya’s worden in huiselijke kring aangestoken. De diya’s worden in een rij voor het raam geplaatst. Het Hindi-woord ‘Divali’ is afgeleid van het woord Deepavali, dat in het Sanskriet ‘een rij lichtjes’ betekent.

Voorafgaand aan Divali sturen Hindus elkaar kleurrijke (digitale) kaarten, appjes en divaliwensen via sociale media, waarop vaak de godin Laksmi staat afgebeeld, waarin zij elkaar ‘Subh Divali’ wensen, wat gelijk staat aan het wensen van voorspoed. Sommige Hindus reinigen hun woning grondig. Voor de inwendige reiniging eten zij in de zeven dagen voor Divali alleen vegetarisch voedsel en er worden geen alcoholische dranken genuttigd.
Licht staat zeer centraal in dit feest. Licht is een universeel symbool voor warmte, de oerbron van leven. De oorsprong van licht is Agni (=vuur), dat aan de hemel verschijnt als Surya (= zon).

Er zijn meerdere achtergrondverhalen over Divali bekend. De bekendste is dat Divali een oogstfeest is. De oogst is binnen gehaald, de winter komt eraan, het werk is gedaan, en het is tijd voor feest. Handelaren in India sluiten op Divali het oude boekjaar af, vereffenen schulden en reinigen hun winkels.
In de mythologie is Divali ook een feest van de vernietiging van de demon Narkasur. Hij was een koning die bekend stond om zijn wreedheid. Zijn onderdanen kwamen tegen hem in opstand en werden daarbij geholpen door Shri Krishna. Shri Krishna doodde Narkasur en het volk vierde op Divali de bevrijding van deze tiran.

Tijdens Divali wordt eveneens het aspect van Vishnu geëerd dat te maken heeft met voorspoed, schoonheid en rijkdom. Dit vindt plaats in de verering van moeder Laksmi. Zij wordt gezien als een aspect van Vishnu.
Op deze dag wordt Krishna in de hoedanigheid van Gopal geëerd. Gopal was een zeer bekwame herder die koeien hield. Op deze dag krijgt het vee een schoonheidsbeurt en wordt met bloemen, kransen en belletjes omhangen.
Divali is eveneens het feest van de terugkeer van Koning Ram en zijn vrouw Sita naar zijn volk na zijn 14 jaar verbanning in het land Ayodhya. Toen zij terugkeerden stak het volk overal vreugdevuren aan. Vandaar dat de terugkeer met een vuurfeest wordt herdacht.

De redactie van Suryamedia wenst u een Ṣubh Divali, een gezegend Divalifeest toe!

BRONSuryamedia.nl
Vorig artikelDe Grote Suriname-tentoonstelling
Volgend artikelDivali viering Barendrecht